Sprowadzenie zwłok z Niemiec do Polski

Wszystkim Państwu,  którzy stracili bliską osobę pragniemy wyrazić nasze głębokie wyrazy współczucia. Jako firma dołożymy wszelkich starań, aby w sposób szybki i godny sprowadzić jej ciało do Polski. Poniżej przedstawiamy informacje, które mogą okazać się przydatne w przypadku sprowadzenia ciała / prochów osoby zmarłej z Niemiec do Polski. Jednocześnie zaznaczamy, że nasza firma dopełni w Państwa imieniu wszelkich formalności związanych z tą kwestią.


Obywatel Polski z Niemiec do Polski

  • akt urodzenia osoby zmarłej na druku międzynarodowym, oryginał
  • akt małżeństwa osoby zmarłej na druku międzynarodowym, oryginał
  • zaświadczenie z urzędu miasta o miejscu zamieszkania lub zameldowania osoby zmarłej
  • Dowód Osobisty lub paszport osoby zmarłej
  • akt urodzenia osoby zlecającej transport zwłok na druku międzynarodowym oryginał
  • Ksero dowodu osobistego osoby zlecającej transport zwłok

 

W przypadku kiedy:

Osoba Zmarła jest wdową lub wdowcem:

- Akt zgonu współmałżonka na druku międzynarodowym oryginał

Osoba zmarła jest rozwiedziona:

- Oryginał postanowienia sądu o rozwodzie.

Transport zwłok z Niemiec do Polski wiąże się z przestrzeganiem obowiązujących przepisów. Przed całą procedurą obejmującą sprowadzenie zwłok z Niemiec nasza firma reprezentuje Państwa w Konsulacie RP celem zorganizowania określonych dokumentów, które pozwolą na otrzymanie odpowiedniego pozwolenia. Do takich dokumentów które nasza firma organizuje w Państwa imieniu należą:

- Zezwolenie starosty lub prezydenta miasta, właściwego dla miejsca pochówku, umożliwiające przewóz zwłok z Niemiec do Polski i pochowanie na miejscowym cmentarzu.

- Akt zgonu lub zaświadczenie właściwego urzędu stanu cywilnego poświadczające, iż wystawienie takiego aktu nie było możliwe.

- Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z Niemiec (niem.: Leichenpass). W przypadku kremacji zamiast zezwolenia na przewiezienie zwłok należy okazać akt kremacji (Einäscherungsbescheinigung),

- Świadectwo lekarskie o przyczynie zgonu (niem.: ärztliche Bescheinigung über die Todesursache) zawierające informacje, że osoba nie zmarła na chorobę zakaźną.

Ile kosztuje transport zwłok z Niemiec do Polski?

Cena za transport zwłok z Niemiec do Polski różni się w zależności od przypadku i regionu kraju, dlatego w celu zasięgnięcia dokładnej informacji prosimy o kontakt pod naszym dyżurnym numerem telefonu.

Jesteśmy, aby pomagać

Przypominamy, że wszystkie dokumenty niezbędne do sprowadzenia ciała osoby zmarłej, organizowane są przez naszą firmę w ramach wykonywanej usługi. Dodatkowo otrzymają Państwo do dyspozycji specjalnie przydzielonego opiekuna, który odpowie na wszelkie Państwa pytania oraz udzieli merytorycznego wsparcia w tych trudnych chwilach.